Elevråd

Elevrådet är indelat i två enheter: lilla elevrådet (år 1 till 3) som leds av rektor Jan Buchar och stora elevrådet (år 4 till 6) som leds av bitr. rektor Anne-Li Viklund. Varje klass utser en representant till elevrådet.

Dela: