Föräldraföreningen ÖFF

ÖSTERMALMSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Östermalmsskolans föräldraförening (ÖFF) är en ideell förening som verkar för att:
• ”Stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö”
• ”Bidra till ett utvecklat samarbete mellan hem och skola”
• ”Stärka föräldrarnas roll i skolan”
(citat ur föräldraföreningens stadgar)

Östermalmsskolans föräldraförening och skolan har utvecklat ett nära samarbete, kring skolaktiviteter samt i olika frågor som rör skolmiljön.
Information om föräldraföreningen, samt våra aktiviteter, hittar ni på vår Facebooksida http://www.facebook.com/ostermalmsskolans.foraldraforening samt på TV-skärmarna i skolan.

Att vara medlem i ÖFF kostar 200:- per barn och läsår . Medlemsavgiften sätts in på pg 431492-8, alternativt via Swish, nr 0730-567950. Märk insättningen med barnets namn och klass. Det går även att komplettera med e-postadress om ni vill få löpande information från föräldraföreningen.

Medlemsavgiften, tillsammans med pengar som vi får in genom olika evenemang, använder ÖFF till att sponsra en rad aktiviteter för barnen, samt några för oss föräldrar.

Vi i styrelsen ser fram mot ett spännande läsår med fortsatt bra samarbete med skolan och Er föräldrar!

Styrelsen i Östermalmsskolans föräldraförening
Johan Helander Ordförande

Stina Pilotti Ledamot

Christer Svärd Ledamot

Ulrika Seidel Ledamot

Heresh Zaremand Ledamot

Claes Waldenström Suppleant

Helena Holmgren Suppleant

Hör gärna av dig om du har några frågor om föreningens arbete eller tips av olika slag. Vi välkomnar ert engagemang. 

ÖFFs mailadress: ostermalmsskolansff@gmail.com

Dela:
Kategorier: