Fritidsklubben

Fritidsklubben Östermalmsskolan 2016
För att anmäla/avanmäla sig till Fritidsklubben behöver man lämna in en blankett. Dessa bifogas med denna information. Tidigare fritidshemsanmälan måste sägas upp på eget initiativ. Kostnaden för Fritidsklubben är 800kr/termin och betalas efter varje omsorgsmånad. Uppsägningstiden är en månad. Fritidsklubben är öppen från det att skoldagen slutar till kl. 16.30. Morgonomsorg, 07.00-08.00, sker på våning 5 i förskoleklassens lokaler. Vid behov av vidare omsorg så finns möjlighet 16.30-17.45 hos treornas avdelning på våning 4. Mellanmål serveras varje dag på våning 6. Fritidsklubben har varje vecka ett aktivitetsschema som i nuläget ser ut enligt följande:

Utöver de inskrivna aktiviteterna erbjuder vi även läxhjälp, brädspel, biljard, skapande, bakning, utevistelse, m.m. Schemabrytande aktiviteter kan förekomma. Fritidsklubben har öppet på loven för anmälda elever. Schemat avviker då från ordinarie veckoschema. I verksamheten ges möjlighet att genom olika uttrycksformer arbeta med drama, musik, dans, bild och form. Eleverna får möjlighet att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Verksamheten ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och att lösa problem. Pedagogiska planeringar arbetas det systematiskt och kontinuerligt med där verksamheten följs upp, resultaten analyseras, och utifrån det planeras och utvecklas verksamheten. Fritidsklubben är för eleverna en mobilfri zon vilket leder till att både de och personalen nås på nummer: 08 – 508 444 51 eller 08 – 508 444 53.

Välkomna
Kontaktperson vid frågor: John Vermum Samordnare Östermalmsskolans Fritidsklubb Email: john.vermum@stockholm.se

Dela: