Om skolan

Östermalmsskolan är en kommunal grundskola, med elever från förskoleklass upp till skolår 6. Skolan är vackert belägen vid Gustaf Adolfparken på Östermalm i centrala Stockholm. I närheten finns Gärdet och hela Djurgården, som även används som undervisningsrum. Skolan har nära till kulturinrättningar och muséer som ofta nyttjas för inspiration till pedagogiska arbeten och upplevelser.

Den pedagogiska verksamheten präglas av ambition och goda resultat. En uttalad ambition på skolan är att utveckla elevernas informella miljöer med målet att varje elev ska kunna växa i sina sociala färdigheter, i sin personlighet och karaktärer, i ett tryggt och generöst klimat. Vårt tydliga mål är att skapa en verksamhet utifrån specifika delar som leder till helhet och där både de estetiska och mer traditionella kunskapsämnena får stort utrymme. Varje elev ska erbjudas möjligheter att visa och uttrycka sina kunskaper men också utmanas till fördjupade kunskaper, kreativitet och motivation att lära nytt. (Se skolans vision)

Skolans två elevråd, f-3 och 4-6, är aktivt med att utforma och utvärdera skolans verksamhet.

På skolan arbetar c:a 70 personer. Alla tillhör mentorsgrupper som är indelade utifrån skolans årskurser. Det administrativa stödet består av skolassistent, skolsintendent, it- kommunikationsansvarig. Rektor och bitr. rektor och en pedagogisk utvecklings ledare för fritids, leder skolans pedagogiska verksamhet. Skolan har 100 % behöriga lärare varav flera s.k. ämneslärare som också undervisar i skolan yngre åldrar.

Östermalmsskolan har även en aktiv föräldraförening. Denna stödjer skolan bl.a. genom att göra det möjligt att arrangera utflykter och resor. Nytt från och med läsåret 2015-2016 är att föräldraföreningen anordnar frukostföreläsningar i skolans aula för föräldrar kring angelägna och intressanta frågeställningar. Föreningen utser även representanter till skolans Etiska råd samt Inflytanderådet. Dessa är viktiga referensgrupper i arbetet för ett konstruktivt och öppet samarbete mellan hem och skola och sammanträder ett par ggr per termin. Föräldraföreningens styrelse träffar också skolans ledning ett par gånger per termin för att utvärdera aktiviteter och samarbete.

Välkomna till Östermalmsskolan!
2016-05-12

Jan Buchar, Rektor

Dela:
Kategorier: