Östermalmsskolans organisation

Östermalmsskolan är organiserad i två arbetslag, årskurs F-3 samt årskurs 4-6. Därutöver så finns det i varje årskurs, F-6, årskursgrupper. Varje grupp består av personal som ansvarar för eleverna i respektive årskurs. Arbetslagsledarna som representerar skolans olika personalkategorier dvs. både lärare och fritidhemspersonal träffar varje vecka skolledningen och arbetar med övergripande frågor som rör hela skolans planering, uppföljning och kvalitet. Till organisationen hör också referensgrupper kring trygghet, pedagogisk, ämnesdidaktisk utveckling, hälsa mm. vars uppdrag är att initiera, utveckla och stödja skolans utveckling i olika perspektiv.

 

Den pedagogiska organisationen består av 7 oliks årskursgrupper:
Fsk  + fritidshem
Åk 1 + fritidshem
Åk 2 + fritidshem
Åk 3 + fritidshem
Åk 4-6 + fritidsklubb
 

Årskursgruppens uppdrag är att planera och organisera den vardagliga verksamheten efter skolans mål och riktlinjer. De ansvarar också för att eleverna får likvärdig undervisning i sin årskurs exempelvis prov, bedömning av studieresultat och läxhjälp.

 

2015-08-24
Jan Buchar, Rektor

Dela:
Kategorier: