Föräldraföreningen ÖFF

ÖSTERMALMSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Östermalmsskolans föräldraförening (ÖFF) är en ideell förening som verkar för att:
• ”Stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö”
• ”Bidra till ett utvecklat samarbete mellan hem och skola”
• ”Stärka föräldrarnas roll i skolan”
(citat ur föräldraföreningens stadgar)

Att vara medlem i ÖFF kostar 200:- per barn och läsår . Medlemsavgiften sätts in på pg 431492-8 eller via Swish på 123 528 1530. Märk insättningen med barnets namn och klass. Det går även att komplettera med e-postadress om ni vill få löpande information från föräldraföreningen.

Medlemsavgiften, tillsammans med pengar som vi får in genom olika evenemang, använder ÖFF till att sponsra en rad aktiviteter för barnen, samt några för oss föräldrar.

Vi i styrelsen ser fram mot ett spännande läsår med fortsatt bra samarbete med skolan och Er föräldrar!

Styrelsen i Östermalmsskolans föräldraförening

Ulrika Seidel, Ordförande

Stina Pilotti

Christer Svärd

Sophie Bergman

Lisa Keyling

Anna Ullman

Fredrik Lagerström

Claes Waldenström

Hör gärna av dig om du har några frågor om föreningens arbete eller tips av olika slag. Vi välkomnar ert engagemang. 

ÖFFs mailadress: ostermalmsskolansff@gmail.com

"Gå in på ÖFF.com och bli medlem nu!"

Dela:
Kategorier: