Förskoleklassens fritids

Det viktigaste för oss är att barnen känner sig trygga, har roligt och blir stimulerade. Här ska barnen mötas med respekt för sin person och ingå i en levande social gemenskap. Vår fritidsverksamhet för förskoleklassbarnen erbjuder olika former av aktiviteter utöver de skolförberedande. Aktiviteter som erbjuds styrs till viss del av den personal som arbetar och dess kompetenser.  Efter mellanmålet sker det lite olika aktiviteter beroende på dag och vad barnen gjort tidigare under dagen.

För att ge barnen en meningsfull fritid erbjuder vi olika former av aktiviteter, såväl utomhus som inomhus. Vi eftersträvar att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för att alla barn ska få hitta sitt eget uttryckssätt. Här följer några exempel på aktiviteter/material som vi har. De kan både vara styrda och fria.

Bild/Skapande. Här vill vi att barnen ska prova exempel på olika tekniker och material. Exempel på tekniker vi använder oss av är måleri, marmorering, skulptering och collage. Vi använder material som vattenfärger, akvarell, silkespapper, tyg, lera, oljepastellkritor, vaxkritor, magasin och tidningar att klippa ur, m.m. Barnens fantasi är otrolig! Pyssel. Vi syr, flätar, väver, lägger pärlplattor, klipper och klistrar, där vi övar upp barnens finmotorik.

Spel. Vi har spel för både underhållning och lärande som är kopplat till t.ex. matematik, bokstäver och språk.

Konstruktion. Att bygga är alltid ett spännande äventyr, helst när materialet inte är så styrande. Därför har vi många olika sorters byggmaterial, bl.a Kapplastavar, klossar i olika färger, logiska block osv.

Rollek. För att stimulera utvecklingen av barnens sociala roller erbjuder vi förutom den fria rolleken även leklådor som t.ex lek med bondgård, affär och tågbana.

Utflykt. En dag i veckan åker vi iväg på utflykt efter lunch. Det kan vara en utflykt till någon parklek, till skogen, till museum eller annan kulturell aktivitet. Denna dag tar vi med oss mellanmål till utflykten.

Engelska. Genom sång och lek lär vi oss enkla fraser  och vardagsord.

Lek och rörelse. I skolans idrottssal provar vi bl. a. på olika bollsporter, redskap och gruppstärkande lekar. Detta för att stärka barnens grovmotorik och laganda.

Simskola. Detta är vår enda aktivitet som vi tar in personal utifrån. Skolan samarbetar med Vattenprofil, en simskola på GIH-badet. Det är de barn som inte kan simma erbjuds simskola under året.

 

Praktisk information:
Denna information gäller innevarande läsår och kan ev ändras till nästa läsår.
 

Förskoleklassernas avdelning är öppen mellan 8.00 och 17.00. Vid behov finns det omsorg på skolan från 7.00 och fram till 17.30. Då kan det vara personal från andra avdelningar på skolan som tar hand om barnen.

Förskoleklass är ett förberedande skolår vlket b.la innebär att efter några veckor när inskolningsperioden är över så börjar skoldagen kl.8.00.

Dela:
Kategorier: