Fritidsklubben

Fritidsklubben Östermalmsskolan 2017
Fritidsklubben är öppen från det att skoldagen slutar till kl. 17.00. Morgonomsorg, 07.00-08.00, sker på våning 5 i förskoleklassens lokaler.

Under läsåret 17/18 så har klubben fått nya lokaler som är anpassade för att skapa en så bra inlärningsmiljö som möjligt. Klubben och skolans nya infotek/skolbibliotek delar delvis på lokalerna och skapar på så sätt ett dynamiskt klimat för eleverna under hela skoldagen. Det finns möjlighet till avslappning och tid för rekreation, estetiska uttryck och kreativitet. Eftersom digitalisering och ökandet av digitala hjälpmedel är ett av skolans prioriterade utvecklingsområden så kommer det även att finnas möjlighet till det i Kubbens regi. Rörelse i schemat är likaså ett område som vi har fokus på kommande läsår, klubben har tid i idrottssalen varje vecka där pedagogerna har planerad verksamhet.

Utöver de inskrivna aktiviteterna erbjuder vi även läxhjälp, brädspel, biljard, bakning, utevistelse, m.m. Schemabrytande aktiviteter kan förekomma. Fritidsklubben har öppet på loven för anmälda elever. Schemat avviker då från ordinarie veckoschema. I verksamheten ges möjlighet att genom olika uttrycksformer arbeta med drama, musik, dans, bild och form. Eleverna får möjlighet att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Verksamheten ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och att lösa problem. Pedagogiska planeringar arbetas det systematiskt och kontinuerligt med där verksamheten följs upp, resultaten analyseras, och utifrån det planeras och utvecklas verksamheten.

Fritidsklubben är för eleverna en mobilfri zon vilket leder till att både de och personalen nås på nummer: 08 – 508 444 51 eller 08 – 508 444 53

För att anmäla/avanmäla sig till Fritidsklubben behöver man lämna in en blankett. Dessa bifogas med denna information. Tidigare fritidshemsanmälan måste sägas upp på eget initiativ. Kostnaden för Fritidsklubben är 800kr/termin och betalas efter varje omsorgsmånad. Uppsägningstiden är en månad

 

Välkommen!
 

Dela:
Kategorier: