Lyceum

Östermalmsskolan invigdes 1939 och hette då Lyceum för flickor, huset är ritat av arkitekt David Dahl. Östermalmsskolan fick sitt nuvarande namn 1968 och sedan dess får även pojkar studera på skolan. Östermalmsskolan är numera en kommunal grundskola i Stockholms innerstad. 2001 fick Östermalmsskolan Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för Stockholms bästa skola.
Skolans tidigare adresser:
Jakobsbergsgatan 22, 1875/76 – 1879/80
Brunkebergsgatan 9, 1880/81 – 1909/10
Kommendörsgatan 13, 1910/11 – 1937/38
Banérgatan 38-40, 1938/39 – 1971/72
Karlavägen 86, 1938/39 – 1960-tal. Småskola och kindergarten

Byggnader:
Skolbyggnaden på Banérgatan 38-40 uppfördes 1937-39 av arkitekt David Dahl. Byggnaden förvärvades av Stockholms Stad för 1-755.00 kronor. År 1938-04-27 var det ”taklagsfest”. Skolhuset är byggt i funkisstil, skolgården var placerat på taken ända tills gymnasiet lades ner 1972, då började mindre barn i skolan och takgården låstes.

Rektorer:
1939 – 1954, Elsa Beckman
1954 – 1964, Maja Wijkander
1964 – 1972, Ingrid von Uexküll
1972 -  1996, Berit Rohde
1997 -  2007, Anita Hedlund
2007 -  2012 Agneta Zetterström
2013 - Jan Buchar

Historik:
Den privata flickskolan stiftades av lektorn vid Norra Elementarskolan Gustaf Sjöberg och hans hustru Hanna, född Tillander. Lyceum för flickor öppnade den 4 oktober 1875 i hyrda lokaler i en flygel på gården Jakobsbergsgatan 22. Lokalerna utvidgades efter några år från tre klassrum till sammanlagt 16 rum. Höstterminen 1880, då skolan bestod av samtliga klasser i små- och elementarskolan, flyttade man till Brunkebergsgatan 9 vid Klara kyrkogård. Under 1880-talet var en del klasser förlagda till en filial på Östermalm.

1910, då elevantalet uppgick till 252, köptes det första egna skolhuset vid Kommendörsgatan 13, som hade ägts av den nedlagda Schwartz skola. Ett nytt skolhus för elementarskolan och gymnasiet uppfördes vid Banérgatan 38-40. Antalet elever hade nu ökat till ca 700 i och med att Oskars högre flickskola hade införlivats med Lyceum för flickor. Samma höst flyttade småskolan och den nyinrättade Kindergarten (lekskolan) till Karlavägen 86. Ursprungligen omfattade skolan två småskoleklasser och två elementarskoleklasser. Småskolan var till för nybörjare i åldern 6-9 år. Elementarskolan (realskolan) var avsedd för flickor i åldern 9-15 år. Läsåret 1879/90 inrättades ett gymnasium inom en avdelning kallad Fortsättningsskolan. De första studenterna avlade examen vårterminen 1882. Från början var gymnasiet 3-årigt men utökades efter några år till att omfatta fyra årskurser.

Läsåret 1880/81 utökades fortsättningsskolan till att också omfatta en förberedande seminariekurs som gav tillträde till lärarinneutbildningen vid Högre lärarinneseminariet samt en praktisk linje som ledde direkt till yrkeslivet. Dessa linjer sammanslogs efter några år och uppgick i elementarskolan som dess 7:e och 8:e klasser. Våren 1909 erhöll skolan normalskolekompetens vilket gav tillträde till vissa seminarier och statliga yrken efter avgångsbetyg från åttonde klassen.

Lyceum för flickor ägdes av en styrelse. Aktiebolaget Lyceum, bildat 1897, ändrad till Stiftelsen Lyceum 1/12 1960. Den 1 juli 1939 kommunaliserades elementarskolan och uppgick i Östermalms kommunala flickskola. Gymnasiet, småskolan och Kindergarten fortsatte att drivas i privat regi. Pojkar togs emot i kindergarten och i småskolan till 1920-talet. Småskolan omfattade tre årskurser till 1931 då en fjärde årskurs inrättades. När småskolan, kallad förberedande skolan från och med höstterminen 1957 upphörde 1965 omfattade den sex årskurser. Kindergarten lades också ned 1965. Läsåret 1970/71 kommunaliserades gymnasiet och namnändrades till Lyceum. Skolan, då ett gymnasium för både flickor och pojkar, lades ner med utgången av läsåret 1971/72.

1965 blev det mer och mer ett högstadium. 1967 blev det namnändring från Lyceum till
Östermalmsskolan. Flickskolan upphörde 1968.STIFTELSEN LYCEUM
Stiftelsen skapades i samband med nedläggningen av Lyceum för flickor i början av 1970-talet. Den sista studentklassen gick ut 1972. Stiftelsens verksamhet består framförallt av utdelandet av stipendier till blivande lärare i engelska och franska, samt arrangerandet av en stor träff för f d elever och lärare från dels Lyceum (t o m 1972), dels från Östermalmsskolans högstadium, som avvecklades några år senare. Det är träff vart tredje år, senaste träffen var tisdagen den 23 april 2013.

Om du varit elev på Lyceum men inte fick inbjudan ska du kontakta Peter Dalgren (se nedan). Nästa träff planeras till våren 2016! Vi träffas alltid i skolan på Banérgatan 38-40 som var den sista adressen för Lyceum.

Mina kontaktuppgifter:
Telefon 08-667 61 02 eller 0708 47 87 44
E-post peter.dalgren@minmail.net

Lidingö februari 2013

Peter Dalgren
Sekreterare, Stiftelsen Lyceum

Dela: