Information angående söka skola HT 2020

Antagning i mån av lediga platser

Om ni inte antagits till vår skola men fortfarande önskar en plats hos oss, skickar ni in den här blanketten senast den 17 april https://grundskola.stockholm/globalassets/forskola-och-skola/grundskola/dokument/utbf8719-ansokan-till-kommunal-skola---utanfor-den-ordinarie-ansokningsperioden.pdf

Ni bör ändå tacka ja till den plats ni erbjudits senast den 7 april så att ni är garanterad en plats i kommunal skola.

Den 21 april gör Östermalmsskolan en ny antagning av de elever som ansökt. Detta  görs utifrån den relativa närhetsprincipen.

Besked får ni per mail senast den 23 april.

För övriga frågor gällande söka skola ring 08-508 322 50

 

 

 

 

Dela: