Till innehåll på sidan

Om skolan

Om skolan

Östermalmsskolan är en kommunal grundskola i Stockholms stad. Vi välkomnar ditt barn från förskoleklass upp till skolår 6. Den pedagogiska verksamheten präglas av ambition och goda resultat.

Varje elev ska erbjudas möjligheter att visa och uttrycka sina kunskaper och utmanas till fördjupade kunskaper, kreativitet och motivation att lära nytt. (Se skolans vision)
Vår ambition är att utveckla ditt barns informella miljöer med målet att:

 • varje elev ska kunna växa i sina sociala färdigheter,
 • att varje elev ska växa i sin personlighet och karaktär,
 • att varje elev ska vistas i ett tryggt och generöst klimat.

Vårt mål är att skapa en verksamhet utifrån specifika delar som leder till helhet och där både de estetiska och mer traditionella kunskapsämnena får stort utrymme. 

Vårt erbjudande

Under den tid som sitt barn är elev hos oss erbjuder vi:

 • ledarskap och en lärande organisation på alla nivåer
 • ändamålsenliga och funktionella lokaler
 • närhet till kultur och upplevelser
 • tydlighet och likvärdighet i det pedagogiska arbetet
 • fokus på individen och de akademiska förutsättningarna. Med det menar vi goda kunskaper i skolans alla ämnen likaväl som
  • ett vetenskapligt förhållningsätt,
  • utvecklad kreativitet,
  • entreprenörskap
  • fantasi och estetiska uttryck

Elevdemokrati

Vi har två elevråd, ett för elever i år f-3 och ett för elever i år 4-6. Elevråden är aktiva med att utforma och utvärdera skolans verksamhet.

Personalgruppens organisation

Rektor, biträdande rektor och en pedagogisk utvecklings ledare för fritidshemmen leder skolans pedagogiska verksamhet.
Skolan har 100 % behöriga lärare varav flera ämneslärare som också undervisar i skolan yngre åldrar. Här arbetar ungefär 70 personer.

Samverkan mellan hem och skola

Östermalmsskolan har även en aktiv föräldraförening. Denna stödjer skolan genom att göra det möjligt att arrangera utflykter och resor. Föreningen utser även representanter till skolans etiska råd samt inflytanderådet. Dessa är viktiga referensgrupper i arbetet för ett konstruktivt och öppet samarbete mellan hem och skola och sammanträder ett par gånger per termin. Föräldraföreningens styrelse träffar också skolans ledning ett par gånger per termin för att utvärdera aktiviteter och samarbete.

Vår närmiljö

Skolan är vackert belägen vid Gustaf Adolfparken på Östermalm i centrala Stockholm. I närheten finns Gärdet och hela Djurgården, som även används som undervisningsrum. Skolan har nära till kulturinrättningar och muséer som ofta nyttjas för inspiration till pedagogiska arbeten och upplevelser.

Lorenz Johansson, rektor

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Om skolan