Östermalmsskolans historik

Östermalmsskolan invigdes 1939 och hette då Lyceum för flickor, huset är ritat av arkitekt David Dahl. Östermalmsskolan fick sitt nuvarande namn 1968 och sedan dess får även pojkar studera på skolan. Östermalmsskolan är numera en kommunal grundskola i Stockholms innerstad. 2001 fick Östermalmsskolan Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för Stockholms bästa skola.

Skolans tidigare adresser:
Jakobsbergsgatan 22, 1875/76 – 1879/80
Brunkebergsgatan 9, 1880/81 – 1909/10
Kommendörsgatan 13, 1910/11 – 1937/38
Banérgatan 38-40, 1938/39 – 1971/72
Karlavägen 86, 1938/39 – 1960-tal. Småskola och kindergarten

Byggnader
Skolbyggnaden på Banérgatan 38-40 uppfördes 1937-39. Arkitekt David Dahl.
Byggnaden förvärvades av Stockholms Stad för 1-755.00 kronor.
1938-04-27 var det ”taklagsfest”. Skolhuset är byggt i funkisstil.
Skolgården var placerat på taken ända tills gymnasiet lades ner 1972. Då började mindre barn i skolan och takgården låstes.

Rektorer:
1939 – 1954, Elsa Beckman
1954 – 1964, Maja Wijkander
1964 – 1972, Ingrid von Uexküll
1972 -  1996, Berit Rohde
1997 -  2007, Anita Hedlund
2007 -  2012 Agneta Zetterström
2013 - Jan Buchar

Historik:
Den privata flickskolan stiftades av lektorn vid Norra Elementarskolan Gustaf Sjöberg och hans hustru Hanna, född Tillander. Lyceum för flickor öppnade den 4 oktober 1875 i hyrda lokaler i en flygel på gården Jakobsbergsgatan 22. Lokalerna utvidgades efter några år från tre klassrum till sammanlagt 16 rum. Höstterminen 1880, då skolan bestod av samtliga klasser i små- och elementarskolan, flyttade man till Brunkebergsgatan 9 vid Klara kyrkogård. Under 1880-talet var en del klasser förlagda till en filial på Östermalm.

1910, då elevantalet uppgick till 252, köptes det första egna skolhuset vid Kommendörsgatan 13, som hade ägts av den nedlagda Schwartz skola. Ett nytt skolhus för elementarskolan och gymnasiet uppfördes vid Banérgatan 38-40. Antalet elever hade nu ökat till ca 700 i och med att Oskars högre flickskola hade införlivats med Lyceum för flickor. Samma höst flyttade småskolan och den nyinrättade Kindergarten (lekskolan) till Karlavägen 86.

Ursprungligen omfattade skolan två småskoleklasser och två elementarskoleklasser. Småskolan var till för nybörjare i åldern 6-9 år. Elementarskolan (realskolan) var avsedd för flickor i åldern 9-15 år. Läsåret 1879/90 inrättades ett gymnasium inom en avdelning kallad Fortsättningsskolan. De första studenterna avlade examen vårterminen 1882. Från början var gymnasiet 3-årigt men utökades efter några år till att omfatta fyra årskurser.

Läsåret 1880/81 utökades fortsättningsskolan till att också omfatta en förberedande seminariekurs som gav tillträde till lärarinneutbildningen vid Högre lärarinneseminariet samt en praktisk linje som ledde direkt till yrkeslivet. Dessa linjer sammanslogs efter några år och uppgick i elementarskolan som dess 7:e och 8:e klasser. Våren 1909 erhöll skolan normalskolekompetens vilket gav tillträde till vissa seminarier och statliga yrken efter avgångsbetyg från åttonde klassen.

Lyceum för flickor ägdes av en styrelse. Aktiebolaget Lyceum, bildat 1897, ändrad till Stiftelsen Lyceum 1/12 1960. Den 1 juli 1939 kommunaliserades elementarskolan och uppgick i Östermalms kommunala flickskola. Gymnasiet, småskolan och Kindergarten fortsatte att drivas i privat regi.

Pojkar togs emot i kindergarten och i småskolan till 1920-talet. Småskolan omfattade tre årskurser till 1931 då en fjärde årskurs inrättades. När småskolan, kallad förberedande skolan från och med höstterminen 1957 upphörde 1965 omfattade den sex årskurser. Kindergarten lades också ned 1965. Läsåret 1970/71 kommunaliserades gymnasiet och namnändrades till Lyceum.

Skolan, då ett gymnasium för både flickor och pojkar, lades ner med utgången av läsåret 1971/72.

1965 blev det mer och mer ett högstadium. 1967 blev det namnändring från Lyceum till
Östermalmsskolan. Flickskolan upphörde 1968.

Montessori Förskolan och Montessoriklasserna har funnits på Östermalmsskolan sedan 1972 när den blev en kommunal 1-6 skola. När Montessori Förskolan fanns på Östermalmsskolan bestod den av fyra deltidsgrupper indelade i förmiddagsgrupper och eftermiddagsgrupper. Barnen var i förskolan tre timmar per dag. I början av 90-talet började en omorganisation av Montessorispåret, deltidsbarnen blev färre till antalet och trycket på att gå i Östermalmsskolan Montessoriklasser ökade. Agneta Zetterström och Anna Engström drev projektet med omorganisationen. Resultatet blev att förskolan blev ett ”dagis”. Förskolan ändrades till en heldagsomsorg och hade kvar en deltidsgrupp där barnen var tre timmar per dag. Skolåren 1-3 gjordes om till åldersblandade grupper. När det var som mest elever på Östermalmsskolan fanns det 650 elever varav 250-275 gick på Östermalmsskolans Montessori avdelning. Alla lärare som arbetade med Montessori hade en behörig Montessoriutbildning. Detta gjorde att vi var en certifierad Montessori skola. 1994 kom en ny läroplan, LPO-94, den hade stora likheter med Montessoripedagogiken. Det bidrog i sin tur till att behovet av en specifik Montessoriskola minskade. Efterhand blev det också svårare att rekrytera utbildade Montessorilärare. De här faktorerna gjorde att det var svårt att behålla certifikatet som auktoriserad Montessoriskola. En långsam avveckling av Montessoriavdelningar påbörjades.

Östermalmsskolan har som tradition, sedan 2006, att sätta upp en musikal. Det
är skolans 6:or som gör det inom ramen för musikundervisningen. Enligt tradition är det premiär för musikalen senare delen av vårterminen. Förutom att samtliga elever och samtlig personal får ta del av musikalen bjuds även föräldrar, släkt och vänner in.

Östermalmsskolan har satt upp följande musikaler:
• 2006 Grease
• 2007 Annie
• 2008 High School Musical
• 2009 Vanessas resa
• 2010 Frankie och Rose
• 2011 Farbror Kippes (inte helt fungerande) tidsmaskin
• 2012 Dreamz
• 2013 Vanessas resa Redux

Dela: