Till innehåll på sidan

Östermalmsskolans organisation

Östermalmsskolan är organiserad i två arbetslag, årskurs F-3 samt årskurs 4-6. Därutöver så finns det i varje årskurs, F-6, årskursgrupper. Varje grupp består av personal som ansvarar för eleverna i respektive årskurs. Till organisationen hör också projekt styrda referensgrupper kring trygghet, pedagogisk, ämnesdidaktisk utveckling, hälsa mm. vars uppdrag är att initiera, utveckla och stödja skolans utveckling mot skolans verksamhetsplan.

Årskursgruppens uppdrag är att planera och organisera den vardagliga verksamheten efter skolans mål och riktlinjer. De ansvarar också för att eleverna får likvärdig undervisning i sin årskurs exempelvis prov, bedömning av studieresultat och läxhjälp.

 

2018-08-10
Lorenz Johansson, Rektor

Dela:
Kategorier: