Östermalmsskolans vision

Östermalmskolans erbjuder
- Lokaler som är funktionella och ändamålsenliga
- Närhet till kultur och upplevelser
- Tydlighet och likvärdighet i det pedagogiska arbetet
- Fokus på individen och de akademiska förutsättningarna dvs. goda kunskaper i skolans alla ämnen likaväl som ett vetenskapligt förhållningsätt, utvecklad kreativitet, entreprenörskap och fantasi
- Ledarskapet och en lärande organisation på alla nivåer
- Elever som får möjlighet till estetiska uttryck

2016-03-14

Jan Buchar rektor

Dela: