Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

  • Ledighetsansökan

    All ledighet utöver skolans lovdagar måste anmälas minst 2 veckor i förväg till din klassföreståndare. Blanketten finns att hämta på skolplattformen.

    Kategorier: